വന്യജീവിയാക്രമണം ഭയന്ന് വീടുപേക്ഷിച്ച് പത്ത് കുടുംബങ്ങള്‍

വന്യജീവിയാക്രമണത്തെ ഭയന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച വിടുകളിലൊന്ന് മറയൂര്‍: വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണത്തില്‍ പൊറുതിമുട്ടി പത്ത് വീട്ടുകാര്‍ വീടും സ്ഥലവും ഉപേക്ഷിച്ച്

» Read more