ഓണപ്പൂക്കളം നിറയ്ക്കുന്നത് തമിഴ്‌നാട്ടുകാര്‍

തൊടുപുഴ: മലയാളിയുടെ മുറ്റത്തും തൊടിയിലും നിറംപകര്‍ന്ന പൂച്ചെടികള്‍ അപ്രത്യക്ഷമായതോടെ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍നിന്നെത്തുന്ന പൂക്കള്‍കൊണ്ടാണ് ഓണപ്പൂക്കളം

» Read more