കൊച്ചുനന്ദനയ്ക്ക് സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാനാവുന്നില്ല; കൈത്താങ്ങുമായി കരുണാഭവന്‍

തൊടുപുഴ: ഒരു വയസ്സുവരെ നന്ദന എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും ചിരിച്ചും കളിച്ചും ജീവിതത്തിലേക്ക് പിച്ചവച്ച് തുടങ്ങിയതാണ്. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ മൂന്നാം വയസ്സില്‍

» Read more