നാട്ടുകാര്‍ കൈകോര്‍ത്തു; 'ആശ്രയ' ജനകീയബസ് ഉടന്‍ പുറപ്പെടും

പണിക്കന്‍കുടി: ഗതാഗതസൗകര്യമില്ലാത്ത മലയോരഗ്രാമങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ജനകീയബസ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ പുറപ്പെടും. രണ്ടായിരത്തോളംപേരാണ് ബസ്സര്‍വീസെന്നസ്വപ്നം

» Read more