റോഡുപണിയില്‍ തരികിട: നാട്ടുകാര്‍ ഓവര്‍സിയറെ തടഞ്ഞുവച്ചു

*മൂലമറ്റത്ത് സംഘര്‍ഷം *മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗതം മുടങ്ങി മൂലമറ്റം: തകര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന അറക്കുളം അശോക കവല മുതല്‍ മൂലമറ്റം വരെയുള്ള റോഡിന്റെ കുഴിയടയ്ക്കല്‍

» Read more