നിയമസഭാപ്രവര്‍ത്തനം കണ്ടറിഞ്ഞ് മുളകുവള്ളിയിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തകര്‍

ചെറുതോണി: വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ മുളകുവള്ളി വാര്‍ഡ് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് നിയമസഭയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോള്‍

» Read more