ബസ്സില്ല; ഗ്രാമങ്ങളില്‍ യാത്രാദുരിതമേറി

തൊടുപുഴ: ബസ്സുകള്‍ കൃത്യമായി ഓടാത്തതുമൂലം യാത്രക്കാര്‍ ദുരിതത്തിലായി. തൊടുപുഴയില്‍ നിന്ന് ഉള്‍ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും കോട്ടയം, എറണാകുളം തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലേക്കുമുള്ള

» Read more