റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ ബാങ്കുകളില്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന 400 വിദേശികളെ കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം പിരിച്ചുവിട്ടു. 4500 വിദേശികള്‍ വിവിധ ബാങ്കുകളില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും സൗദി അറേബ്യന്‍ മോണിട്ടറി ഏജന്‍സിയുടെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

2015-ല്‍ സൗദിയിലെ ബാങ്കുകളില്‍ 4,875 വിദേശികളാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം വിദേശികളുടെ എണ്ണം 4483 ആയി കുറക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് 44,852 സ്വദേശികളാണ് ബാങ്കിങ് മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ വര്‍ഷവും ശരാശരി 200 സ്വദേശികള്‍ക്ക് ബാങ്കുകളില്‍ നേരിട്ട് നിയമനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
 
ബാങ്കുകളിലെ ആകെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 49,335 ആണ്. ഇതില്‍ 91 ശതമാനം സ്വദേശികളാണെന്നും സാമയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികളിലും വിദേശികള്‍ക്കുപകരം സ്വദേശികളെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട്.
 
നിലവില്‍ 5,862 സ്വദേശികളാണ്‌ േജാലി ചെയ്യുന്നത്. വിദേശികളുടെ കുത്തകയായിരുന്ന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികളില്‍ 10,039 ജീവനക്കാരില്‍ 59 ശതമാനവും സ്വദേശികളാണ്. ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികളില്‍ ഉയര്‍ന്ന തസ്തികകള്‍ ഒഴികെയുള്ള ജോലികളില്‍ സ്വദേശി ജീവനക്കാരുടെ അനുപാതം 64 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.