വര്‍ണപ്പകിട്ടുമായ് ഉത്സവമേളം


കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര ധര്‍മ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവുത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന കെട്ടുകാഴ്ച്ച....ഫോട്ടോ: അജിത് പനച്ചിക്കല്‍

 

Ajith--(0).jpg
Ajith--(1).jpg
Ajith--(2).jpg
Ajith--(4).jpg
Ajith--(8).jpg
Ajith--(9).jpg
Ajith--(11).jpg
Ajith--(12).jpg
Ajith--(13).jpg
Ajith--(20).jpg