ഹോളി.. ഹോളി.. ഹോളി...

നിറങ്ങളില്‍ അലിഞ്ഞ് ഹോളി ആഘോഷം. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍. ചിത്രം: വി. രമേശ്.

 

17-(1).jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
6.jpg
7.jpg
9.jpg
10-(1).jpg
11-(1).jpg
13-(1).jpg
14-(1).jpg
15-(1).jpg
16-(1).jpg