എരുമേലി പേട്ട തുള്ളല്‍

ബരിമല തീര്‍ഥാടന കാലത്തിന്റെ പ്രധാന ചടങ്ങുകളിലൊന്നായ എരുമേലി പേട്ട തുള്ളല്‍ നടന്നു. മണ്ഡലകാലത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചരിത്ര പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് പേട്ട തുള്ളല്‍. കൃഷ്ണപ്പരുന്ത് വട്ടമിട്ടു പറന്നാല്‍ പേട്ട തുള്ളലിന് തുടക്കമാവും. 

പേട്ടതുള്ളലിലെ കാഴ്ചകള്‍ ജി.ശിവപ്രസാദിന്റെ ക്യാമറയിലൂടെ...

onln-4.jpg
onln-5.jpg
onln-6.jpg
onln-7.jpg
onln-1.jpg
onln-2.jpg
onln-8.jpg
onln-9.jpg
onln-3.jpg
onln-10.jpg
onln-11.jpg
onln-13.jpg
onln-14.jpg
onln-15.jpg