ഇതൊന്നും കുഴിയല്ലേ?

കൊച്ചി: നഗരത്തിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും 90 ശതമാനം റോഡുകളുടെയും കുഴിയടയ്ക്കല്‍ പൂര്‍ത്തിയായെന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എം.ജി. രാജമാണിക്യം ഹൈക്കോടതിയില്‍

» Read more