വില കുറയുന്നു; അല്പം ആശ്വസിക്കാം

കൊച്ചി: കുടുംബ ബജറ്റ് താളംതെറ്റും വിധം കത്തിക്കയറിയ അങ്ങാടി നിലവാരം മെല്ലെ താഴോട്ടിരിക്കുന്നു. പച്ചക്കറി വിലയില്‍ 20 ശതമാനത്തോളം കുറവാണ് ഈ മാസം ഉണ്ടായത്.

» Read more