റബ്ബര്‍ ഇറക്കുമതി നിരോധിക്കണം: വി.എം. സുധീരന്‍

മൂവാറ്റുപുഴ: റബ്ബര്‍ ഇറക്കുമതി പൂര്‍ണമായും നിരോധിക്കണമെന്നും റബ്ബര്‍ മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തി അനുകൂല

» Read more