റോഡിനുപകരം പൊട്ടക്കുളങ്ങള്‍; കുരുക്കില്‍പ്പെട്ട് നാവിക ആസ്ഥാനം

മട്ടാഞ്ചേരി: കുണ്ടുംകുളവുമായികിടക്കുന്ന റോഡ് കൊച്ചി നാവിക ആസ്ഥാനത്തെയും കുരുക്കുന്നു. വെണ്ടുരുത്തിപാലത്തില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങി തോപ്പുംപടി ബി.ഒ.ടി.

» Read more