ഇന്നത്തെ പരിപാടി
പിറവം പള്ളിക്കാവ് ഭഗവതീ ക്ഷേത്രത്തില്‍ മീന ഭരണി മഹോത്സവം. പ്രസാദഊട്ട് 12.30, കളമെഴുത്തും പാട്ടും താലപ്പൊലിയും 7.30,

പിറവം എന്‍.എസ്.എസ്. കരയോഗം വനിതാ സമാജത്തിന്റെ പിന്നല്‍ തിരുവാതിര 8.30

മണീട് മേമ്മുഖം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ രോഹിണി മഹോത്സവം. വിശേഷാല്‍ ദീപാരാധന വൈകീട്ട് 6.30,

തുറവൂര്‍ രാകേഷ് കമ്മത്ത്, വിനീഷ് കമ്മത്ത് എന്നിവരുടെ സോപാനസംഗീതം വൈകീട്ട 7.15

പാമ്പാക്കുട ശ്രീനാരായണപുരം ക്ഷേത്രത്തില്‍ മീന ഭരണി മഹോത്സവം. താലപ്പൊലി, കാവടി ഘോഷയാത്ര വൈകീട്ട് 4.30, പ്രസാദ ഊട്ട് 8.30

ഊരമന ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞം ഭാഗവത പാരായണവും പ്രഭാഷണവും രാവിലെ 7.00. ദീപാരാധന വൈകീട്ട് 6.30

പിറവം ആചാര്യക്കാവ് ഭഗവതീ ക്ഷേത്രത്തില്‍ മീനഭരണി മഹോത്സവം ദീപാരാധന വൈകീട്ട് 6 .30 കളമ്പൂര്‍ നിറനിലാവ്

നാട്ടുകൂട്ടത്തിന്റെ നാടന്‍ പാട്ടും അവയുടെ ദൃശ്യാവിഷ്്്കരണവും 8.30

രാമമംഗലം കുഴുപ്പിള്ളിക്കാവ്്് ഭഗവതീ ക്ഷേത്രത്തില്‍ മീനഭരണി മഹോത്സവം .കൊച്ചി ശ്രീരഞ്ജിനി ഓര്‍െക്കസ്ട്രയുടെ ഗാനമേള വൈകീട്ട് 7.00
വടയമ്പാടി ഭഗവതീ ക്ഷേത്രത്തിലെ മീനഭരണി മഹോത്സവം. താലപ്പൊലി വൈകീട്ട് 7.30.

പുന്നോര്‍ക്കോട് പുത്തന്‍കാവ് ഭഗവതീ ക്ഷേത്രത്തിലെ മീന ഭരണി മഹോത്സവം. പകല്‍പ്പൂരം വൈകീട്ട് 3.30.

നെല്ലാട് ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ധ്വജ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനവും തിരുവുത്സവവും. ചാക്യാര്‍കൂത്ത് വൈകീട്ട് 700.

കുഴൂര്‍ ഭഗവതീ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവീ ഭാഗവത നവാഹയജ്ഞം. സംഗീത സന്ധ്യ രാത്രി 8.30.

വലമ്പൂര്‍ പൊന്നാടിക്കാവില്‍ പൊങ്കാല, താലപ്പൊലി മഹോത്സവം. പൊങ്കാല രാവിലെ 11.00.

പാങ്കോട് ഭഗവതീ ക്ഷേത്രത്തില്‍ മീനഭരണി കുറത്തിയാട്ടം രാത്രി 9.00.

മാങ്ങാട്ടൂര്‍ വാരട്ടിക്കാവ് ഭഗവതീ ക്ഷേത്രത്തില്‍ മീന ഭരണി മഹോത്സവം. നാടന്‍ പാട്ടരങ് 9.00.