കൊച്ചി: കേരളത്തില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ കമ്മീഷനുകള്‍ പ്രഹസനമാകുന്നുവെന്ന് വിവരാവകാശ രേഖകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1980-ന് ശേഷം മാത്രം കമ്മീഷന്‍
മൂന്നാര്‍: ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ മൂവായിരത്തോളം അനധികൃത പട്ടയങ്ങളുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികള്‍-മതസംഘടനകള്‍-വ്യവസായികള്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍