തേഡ്പാര്‍ട്ടി വാഹന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്രീമിയം വര്‍ധിപ്പിച്ചു

Posted on: 31 Mar 2012തേഡ് പാര്‍ട്ടി വാഹന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്രീമിയം ഏപ്രില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ ഉയരും. 30 ശതമാനം വരെയാണ് വര്‍ധന. പുതുക്കിയ നിരക്കുകള്‍ ചുവടെ:
Tags: Third-party motor insurance cover revised rates
»  News in this Section