ഇന്ന് ലോക നാടകദിനം. ഇടപ്പിള്ളി ചങ്ങമ്പുഴ സാംസ്‌കാരിക കേന്ദ്രം അവതരിപ്പിച്ച സി.എന്‍.ശ്രീകണ്ഠന്‍ നായരുടെ 'ലങ്കാലക്ഷ്മി'നാടകവായന കേള്‍ക്കാം.