ഡെലീഷ്യസ് കേക്ക്‌സ് : ലോകോത്തര കേക്കുകളും ഐസിങ്ങുകളും
പാചകകലയിലെ ഏറ്റവും സംതൃപ്തി തരുന്ന ഒന്നാണ് ബേക്കിങ്. ദശാബ്ദങ്ങളായി ജന്മദിനം, വിവാഹം, വാര്‍ഷികങ്ങള്‍ എന്നുവേണ്ട ജീവിതത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകളായി നിലനില്ക്കുന്ന ഏത് ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കും കേക്കിന്റെ സ്ഥാനം ഒന്നാമതുതന്നെ. ഒരു സദ്യയുടെ അവസാനം മേശപ്പുറത്ത് എത്തുന്ന മധുരവിഭങ്ങളില്‍ കുക്കീസ് ആഹ്ലാദം നല്കുന്നവയും പൈ രുചികരവുമാണെങ്കിലും കേക്ക് അത് ഏതുതരമായാലും അതിന്റെ ആകര്‍ഷകത്വം ഒന്നു വേറെത്തന്നെ. ഡെലീഷ്യസ് കേക്ക്‌സ് വാങ്ങാം അതിഥികള്‍ക്കു തയ്യാറാക്കിക്കൊടുക്കുമ്പോള്‍ കേക്ക് നന്നായിരിക്കുന്നല്ലോ എന്നു കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education