വീണ്ടും ഒരു വികെഎന്‍ വസന്തം
മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തേയും മഹാനായ എഴുത്തുകാരന്‍ വി.കെ.എന്നിന്റെ പുതുതായി ഇറങ്ങുന്ന ഒരുകൂട്ടം പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച്... കുഴിബോംബുകള്‍ പാകിയ യുദ്ധഭൂമിയിലൂടെയുള്ള യാത്രപോലെ എന്ന് വി.കെ. എന്നിന്റെ എഴുത്തു'വഴി'യെക്കുറിച്ച് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആജീവനാന്തം നിരൂപണം ഒരു കുടില്‍വ്യവസായമായി കൊണ്ടുനടക്കാന്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ എഴുത്തുകാരെ സ്വന്തമാക്കിവെക്കുന്ന നമ്മുടെ നിരൂപകര്‍ വി.കെ.എന്നിനെ തൊടാന്‍ ഭയപ്പെട്ടിരു ന്നു. പിന്തുടരാനോ തൊട്ടുകളിക്കാനോ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല വി.കെ.എന്നിനെ എന്നതുതന്നെ കാരണം. ഇടിമിന്നലിനെ
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education