രണ്ടാമൂഴം : ദിവ്യപരിവേഷങ്ങള്‍ അഴിച്ചു വെച്ച് മഹാഭാരതം ഭീമനിലൂടെ...
എം.ടി എന്ന രണ്ടക്ഷരം ഒരു സാംസ്‌കാരികചിഹ്നം തന്നെയായി മാറിയിട്ട് അരനൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു. എഴുതിയതിലെല്ലാം തന്നെയും കാലത്തെയും മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ ഇരുള്‍വെളിച്ചങ്ങളെയും അല്‍ഭുത ദീപ്തിയോടെ കൊത്തിവെച്ച ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ രണ്ടാമൂഴം ഇന്ന് ഒരു വിശുദ്ധപുസ്തകത്തിന്റെ പദവി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാസപ്രതിഭ നെറുകയില്‍ തൊട്ടനുഗ്രഹിച്ച ഒരെഴുത്തുകാരന് മാത്രം കഴിയുന്ന ഈ നോവല്‍രചനയിലൂടെ എം.ടി മലയാളഭാഷയ്ക്ക് നല്‍കിയ ആത്മവിശ്വാസം വളരെ വലുതാണ്. 1984-ല്‍ ഒന്നാം പതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ നോവല്‍ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ മുപ്പതാം വര്‍ഷത്തോടടുക്കുകയാണ്.
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education