ഡിജിറ്റല്‍ ഫോട്ടോഗ്രഫിയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം...
ഡിജിറ്റല്‍ ഫോട്ടോഗ്രഫിയെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായും ആഴത്തിലും അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് വി.കെ.ശശിധരന്‍ രചിച്ച ഡിജിറ്റല്‍ ഫോട്ടോഗ്രഫി. ഡിജിറ്റല്‍ കാമറ ഉപയോഗിക്കാനും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഫോട്ടോയെടുക്കാനുമുള്ള എളുപ്പവഴികള്‍ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ വിശദമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ചിരപരിചിതമായ ഡിജിറ്റല്‍ ഫോട്ടഗ്രഫിയും സോഷ്യല്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്കിംഗുമെല്ലാം ഒരു സാധാരണക്കാരന് പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നല്‍കുന്ന സൂചികകളായാണ് ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു കാമറ വാങ്ങുകയാണെങ്കില്‍
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education