നിങ്ങള്‍ക്ക് സംവിധായകനാകണോ..?
സിനിമസംവിധായകനാവാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് തീര്‍ച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണ് സാജന്‍ തെരുവാപ്പുഴ രചിച്ച ഫിലിം ഡയറക്ഷന്‍. 'സിനിമയുടെ സമസ്ത മേഖലകളും സ്​പര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇത്ര സമഗ്രമായ ഒരു പഠനോപകരണം മലയാളത്തില്‍ ഇതിനു മുന്‍പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഉറപ്പ്. സിനിമയിലെ തുടക്കക്കാരനും സിനിമയില്‍ തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഇത് ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്രദം.' എന്ന് പ്രശ്‌സത സംവിധായകന്‍ സിബി മലയില്‍ പറയുന്നു. 'സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണഘട്ടങ്ങളില്‍ ഒരു ചലച്ചിത്രകാരന്‍ എങ്ങിനെ ഇടപെടുന്നുവെന്നും സാങ്കേതിക പ്രവര്‍ത്തകരും
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education