അന്‍പതു വാസന്തപഞ്ചമികള്‍...
നീയും ഞാനും എന്നുള്ള യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തില്‍ നിന്ന്, അവസാനം നീ മാത്രമായി അവശേഷിക്കുവാന്‍ പോകയാണ്. നീ മാത്രം ചിത്രം അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ ഇരുട്ട് വെള്ളിത്തിരയില്‍ നിന്നും ചുറ്റുപാടും പടരുന്നു. ഇരുണ്ട ഇടവഴികള്‍.. തെളിഞ്ഞും മങ്ങിയും തെളിയുന്ന വഴിവിളക്കുകള്‍.. പാതിര പടം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയവര്‍ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചു ഏകാകിയായ് അലഞ്ഞ യക്ഷിയെ കണ്ട കഥകള്‍ പറഞ്ഞു പേടി പരത്തിയ ഒരു കാലം.. ശരിക്കും ഒരു ബ്ലാക്ക് ആന്‍ഡ് വൈറ്റ് കാലം. അമ്പതു വര്‍ഷം മുന്‍പ് ഭാര്‍ഗവീനിലയം സിനിമാ കൊട്ടകകളില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ പശ്ചാത്തലം കൂടുതല്‍ ഇരുണ്ടതായിരുന്നു
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education