'പെരുന്തച്ചന്‍' ഉണ്ടായത്‌
ബാല്യത്തിലേ എം.ടിയുടെ മനസ്സില്‍ പതിഞ്ഞ ഒരു രൂപമുണ്ടായിരുന്നു. കുലത്തൊഴിലില്‍ അച്ഛനെ വെല്ലുന്ന മകനെ വീതുളിവീഴ്ത്തി കൊന്ന നീചനായ പിതാവ്. തച്ചുശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാണാക്കയങ്ങളില്‍ ഊളിയിട്ടുചെന്ന് അദ്ഭുതങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച മാന്ത്രികന്‍. പണിയായുധംകൊണ്ട് മരത്തിലും കല്ലിലും ലോഹത്തിലും മായക്കാഴ്ചകള്‍ തീര്‍ത്ത മഹാപ്രതിഭ. വിശേഷണങ്ങള്‍ ഇനിയും ഒരുപാട് സ്വന്തമാക്കിയവന്‍. അതേ. അത് പെരുന്തച്ചനാണ്. പറയിപെറ്റ പന്തിരുകുലത്തിലെ പെരുന്തച്ചന്‍. ആലോചിക്കുന്തോറും എം.ടി. വാസുദേവന്‍നായരുടെ മനസ്സില്‍ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ പിന്നെയുമുണ്ടായി.
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education