മണിച്ചിത്രത്താഴ്‌
ഉടുത്തൊരുങ്ങുകയാണ് ഗംഗ. വാതിലിനരികില്‍ വന്ന നകുലന്‍ അതു ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഗംഗയിപ്പോ എവിടെ പോകുന്നു? ഗംഗ: ഹതുകൊള്ളാം. ഞാന്‍ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലിക്ക് കല്യാണാഭരണമെടുക്കാന്‍ പോകണമെന്ന്... നകുലന്‍: ഗംഗയിപ്പം പോകണ്ട. ഗംഗ ആശ്ചര്യത്തോടെ: ങേ ഞാന്‍ പോകണ്ടേ? നകുലന്‍: വേണ്ട... ഗംഗ: ഞാനിന്നു രാവിലേം പറഞ്ഞതാണല്ലോ പിന്നെന്താ ഇപ്പോഴൊരു മനംമാറ്റം. നകുലന്‍ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു: ഗംഗ ഇപ്പോ പോകണ്ട. സങ്കടം കലര്‍ന്ന പ്രതിഷേധത്തോടെ ഗംഗ: അതെന്താ, അല്ലിക്ക് ആഭരണമെടുക്കാന്‍ ഞാന്‍കൂടെ പോയാല്. നകുലന്‍: വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? ഗംഗ രൂക്ഷമായി: എന്താ...
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education