ഒരു വടക്കന്‍ വീരഗാഥ
ചന്തുവിനെ തോല്പിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കാവില്ല മക്കളേ, ജീവിതത്തില്‍ ചന്തുവെ തോല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലരും; പലവട്ടം, മലയനോട് തൊടുത്തു മരിച്ച അച്ഛന്‍ ആദ്യംതന്നെ എന്നെ തോല്പിച്ചു. സ്‌നേഹം പങ്കുവെക്കുമ്പോള്‍ കൈവിറച്ച ഗുരുനാഥന്‍ പിന്നെ തോല്പിച്ചു. അവസാനം... സത്യം വിശ്വസിക്കാത്ത ചങ്ങാതിയും തോല്പിച്ചു. തോല്‌വികളേറ്റുവാങ്ങാന്‍ ചന്തുവിന്റെ ജീവിതം പിന്നെയും ബാക്കി... ചതിയന്‍ ചന്തുവിന്റെ ചരിത്രം ഇവിടെ കഴിയട്ടെ. പുത്തൂരംവീട്ടിന്റെ കളങ്കം മായ്ച്ച വീരന്‍ ആരോമലുണ്ണിയുടെ ചരിതം ഇവിടെ തുടങ്ങട്ടെ... എനിക്ക് പിറക്കാതെ പോയ മകനാണ് നീ
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education