ഓണസമ്മാനം: പുസ്തകങ്ങള്‍ വന്‍ വിലക്കുറവില്‍
വായന തരുന്ന ലഹരിയും മന:സംതൃപ്തിയും വേറൊന്നിനും കിട്ടില്ലെന്ന് വായന ശീലമാക്കിയവര്‍ക്ക് മനസ്സിലാകും. പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്‍ പ്രായക്കുറവ് തോന്നിപ്പിക്കാന്‍ ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലറുകള്‍ കയറിയിറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് മന:ശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. വായന ശീലമാക്കിയവര്‍ക്ക് പ്രായം കൂടുതല്‍ തോന്നില്ലെന്നര്‍ത്ഥം. ഓര്‍മകള്‍ പൂവിടുന്ന ഒരു ഓണക്കാലം കൂടി കടന്നുവരുന്നു. ഈ ഓണക്കാലത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാര്‍ക്ക് മാതൃഭൂമിയുടെ സ്‌നേഹോപഹാരം. മാതൃഭൂമി ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക്
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education