'മാതൃഭാഷയല്ലീ അഭിമാന ഇറ് ബേക്കു.....': മാതൃഭാഷയെ മാറോട് ചേര്‍ത്ത കവി
കാസര്‍കോട്: കട്ടിക്കണ്ണടയ്ക്ക് പിന്നിലെ കൃഷ്ണമണികള്‍ക്ക് വല്ലാത്തൊരു തിളക്കമുണ്ടായിരുന്നു. വിദൂരതയിലേക്ക് കണ്ണ് നട്ടിരിക്കുന്ന കയ്യാര്‍ കിഞ്ഞണ്ണറൈ എന്ന മഹാകവിയെ ഒരുതവണ കണ്ടവര്‍ക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്തവിധം ആ ചിത്രം മനസ്സില്‍ കൊത്തിവെച്ച പോലെ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. 2015 ജൂണ്‍ എട്ട്. ബദിയഡുക്ക വിദ്യാഗിരിയിലെ സ്വന്തം വീടായ കവിതാകുടീരത്തിന് മുന്നില്‍ അദ്ദേഹം പതിവുപോലെ തലയുയര്‍ത്തി വിദൂരതയിലേക്ക് കണ്ണ് നട്ടിരിന്നു. നൂറ്റൊന്ന് വര്‍ഷത്തെ ഓര്‍മകള്‍ കവിതയിലെ വരികളായി മനസ്സില്‍ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. കര്‍ണാടക
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education