കാവ്യമയം ജീവിതം
ജൂണ്‍ 17- മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയകവി ചങ്ങമ്പുഴ ഓര്‍മയായിട്ട് 67 വര്‍ഷം. ''നിഴലും വെളിച്ചവും മാറിമാറി നിഴലിക്കും ജീവിതദര്‍പ്പണത്തില്‍ ഒരുസത്യം മാത്രം നിലയ്ക്കുമെന്നും പരമാര്‍ഥ സ്‌നേഹത്തിന്‍ മന്ദഹാസം'' സ്്‌നേഹത്തിനായി കൊതിച്ച ഒരു മനസ്സ്...കുഞ്ഞുനൊമ്പരങ്ങളില്‍പ്പോലും ഇടറുന്നൊരു ഹൃദയം...സുന്ദരമായ ജീവിതം സ്വപ്‌നംകണ്ട പാവം മനുഷ്യന്‍...ഇതൊക്കെയായിരുന്നു മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയകവി ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള. നിഴലും നിലാവും നിറഞ്ഞതാണ് ജീവിതമെന്ന് അറിയാനുള്ള പക്വത ആവോളമുണ്ടായിട്ടും പലപ്പോഴും ഇടറിനിന്നു ആ കവിതയും ജീവിതവും.
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education