ടെറി പ്രാച്ചെറ്റ്: മറവിയെ തോല്‍പ്പിച്ച മാന്ത്രികന്‍!
മറവിയുടെ അതിരുകളില്‍ നിന്നും ഭാവനയുടെ ആകാശത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര, അതായിരുന്നു ടെറി പ്രാച്ചെറ്റ് എന്ന എഴുത്തുകാരന്റെ ജീവിതം. ഭാവനാ സമൃദ്ധമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ സമൃതിഭ്രംശത്തിന്റെ പിടിയിലകപ്പെട്ട് മറവിയുടെ മായക്കാഴ്ച്ചകളിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കാന്‍ വിധിക്കപ്പെട്ട ടെറി എന്നെന്നും ഓര്‍മ്മയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന എഴുപതോളം പുസ്തകങ്ങള്‍ ലോകത്തിനു സമ്മാനിച്ച്,് അറുപത്തേഴാം വയസ്സില്‍ അരങ്ങൊഴിഞ്ഞു. ഡിസ്‌ക് വേള്‍ഡ് എന്ന ഭാവനാ ലോകത്തെ വിചിത്രകഥകള്‍ എഴുതിയാണ്് എഴുത്തിന്റെ ലോകത്ത് ടെറി പ്രാച്ചെറ്റ് തന്റെ
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education