ഒരു അടിമയുടെ കണ്ണീരണിയിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതം
തടവിലെത്തിയതിന്റെ ആദ്യരാത്രിയില്‍ എലീസാ നിരന്തരം തന്റെ പുതിയ ഉടമയെ നീചമായി പഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ബ്രൂക്‌സ് മനസ്സിലൊളിപ്പിച്ചുവെച്ചിരുന്ന ചതിയുടെ അടയാളങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടി വായിച്ചറിയാനായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ജീവനോടെ ഒരിക്കലും താനിവിടെ എത്തിച്ചേരുകയില്ലായിരുന്നുവെന്നാണവള്‍ പറഞ്ഞത്. എലീസായെ ഒഴിവാക്കാനായി ബെറി തോട്ടത്തിലില്ലാത്തൊരു അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു മിസ്സിസ് ബെറിയും ബ്രൂക്‌സും. തുടക്കത്തില്‍ എലീസാ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, ബെറി വന്നെത്തി തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന്. പക്ഷേ, അതിനയാള്‍ക്കു
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education