കേരളാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനന്തമൂര്‍ത്തി സംസാരിക്കുന്നു
കോട്ടയത്തെ എം.ജി. സര്‍വകലാശാലയുടെ വൈസ്ചാന്‍സലറായി അഞ്ചു കൊല്ലത്തോളം പ്രവര്‍ത്തിച്ചശേഷം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനൊരുങ്ങുമ്പോള്‍ തന്റെ കേരളാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കെ. രാജഗോപാലനുമായി അനന്തമൂര്‍ത്തി സംസാരിക്കുന്നു രാജഗോപാലന്‍: കേരളത്തിലെ തൊഴില്‍ സംസ്‌കാരത്തെ (വര്‍ക്ക്കള്‍ച്ചര്‍) കുറിച്ച് അങ്ങ് ചില പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തുകയുണ്ടായല്ലോ. അതൊന്ന് വിശദമാക്കാമോ? അനന്തമൂര്‍ത്തി: മലയാളി കേരളത്തിനു പുറത്ത് കഠിനമായി അധ്വാനിക്കും. കേരളത്തിനകത്ത് അവന്‍ മടിയനാണ്; പ്രത്യേകിച്ചും സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍. സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായാല്‍
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education