മരണഭയമറ്റവന്‍
കെന്‍ജി ജപ്പാനിലെ ഒരു പോരാളിയായിരുന്നു. 'നാടിനുവേണ്ടി മരിക്കണം' എന്ന തന്റെ ജീവിതോദ്ദേശ്യം, യുദ്ധം ഇല്ലാതായതോടെ സാധ്യമാവില്ലെന്നായപ്പോള്‍ വീരമൃത്യുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശകള്‍ തകര്‍ന്നുപോയി. അതുകൊണ്ട് നഗരപ്രാന്തത്തിലയാള്‍ ലക്ഷ്യശൂന്യനായി അലഞ്ഞുനടന്നു. ഒരു ദിവസം ഒരു തസ്‌കരന്‍ ഒരു വൃദ്ധയെ അവളുടെ വീടിന്റെ രണ്ടാം നിലയില്‍, ഒരു വന്‍തുക കൊടുത്താല്‍മാത്രം മോചിപ്പിക്കാമെന്ന നിബന്ധനയോടെ, ബന്ധനത്തിലിട്ടത് അയാളറിഞ്ഞു. പോലീസുകാര്‍ ആ കൊള്ളക്കാരനെ പിടിക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. കാരണം, അത്രയ്ക്കു ഭയങ്കരനും
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education