പരാജിതന്‍
'ചായ'-ഒരലര്‍ച്ച. ഞാന്‍ ഞെട്ടിയുണര്‍ന്നു. പക്ഷേ, കണ്ണുമിഴിച്ചില്ല. അവള്‍ പോയ്ക്കഴിയട്ടെ എന്നു കരുതി കണ്ണിറുക്കെ ചിമ്മി കട്ടിലില്‍ത്തന്നെ കിടന്നു. കോവണിപ്പടികളില്‍ ആഞ്ഞുചവിട്ടി ഭൂകമ്പങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവള്‍ താഴോട്ടു പോയി. എനിക്കു തെല്ലാശ്വാസമായി. കാലും കൈയും നീട്ടി കിടക്കയില്‍ കിടന്നു-കണ്ണടച്ചുതന്നെ-ഒന്നു ഞെളിഞ്ഞുപിരിഞ്ഞ് ഒരു കോട്ടുവായിടാന്‍ ആരംഭിച്ചപ്പോഴേക്കും - 'കിണീം'- നീട്ടിയ വലംകൈ തട്ടി ചായക്കോപ്പ ജനല്‍പ്പടിയില്‍നിന്നു നിലത്തേക്കു കുതിച്ചു. ഞാന്‍ കണ്ണുമിഴിച്ചു. 'അസ്സലായി!' താഴത്ത് ഇടനാഴിയില്‍നിന്നു
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education