പരേതൊര്‍ക്കരാള്‍
പേനയാല്‍ തുഴഞ്ഞ ദൂരങ്ങള്‍ എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ മാതൃത്വത്തിന്റെ കവയിത്രി ബാലാമണിയമ്മയുടെ ഇളയമകള്‍ സുലോചന നാലപ്പാട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി: 'കാല്‍പ്പാട് സൂക്ഷിക്കാത്ത കാറ്റിന്റെ മഹാവീഥിയില്‍ രാവും പകലും നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവാത്മാക്കളോട് ഞാന്‍ പറയുന്നു: നോക്കൂ, നിങ്ങളെക്കാള്‍ മേന്മയുള്ളൊരു വസ്തു.' താമരശ്ശേരി ചുങ്കം പാലോറക്കുന്നുമ്മല്‍ അഷ്‌റഫിന്റെ ജീവിതം നിങ്ങള്‍ വായിക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോള്‍ ജന്മവാസനയുടെ കരിമ്പാറക്കൂട്ടങ്ങളെ തുടരത്തുടരെ ആ ജീവിതം ഞെട്ടിച്ചുണര്‍ത്തുകതന്നെ ചെയ്യും. അഷ്‌റഫിന്റെ ജീവിതം തുറന്നുകാണിക്കാന്‍
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education