വെള്ളിയാഴ്ച; മണി പന്ത്രണ്ടര
1981 ഡിസംബര്‍ 28ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ കരുണാകരന്‍ മന്ത്രിസഭപോലെ ഒന്ന് രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ലോകത്തൊരിടത്തും ഉണ്ടായതായി കേട്ടിട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 70 അംഗങ്ങള്‍; ഭരണപക്ഷത്ത് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പറടക്കം 70 പേര്‍. ഇവര്‍ക്കിടയില്‍ നിഷ്പക്ഷനാകേണ്ട സ്​പീക്കര്‍. കാസ്റ്റിങ് വോട്ടിനെ ആശ്രയിച്ച് 80 ദിവസം നിലനിന്ന മന്ത്രിസഭയുടെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് അഡ്വ.എ.ജയശങ്കര്‍ രചിച്ച കാസ്റ്റിങ് മന്ത്രിസഭ. പുസ്തകത്തില്‍ നിന്ന് ചില ഭാഗങ്ങള്‍ 1982 മാര്‍ച്ച് 5-ാം
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education