വെളിച്ചമില്ലാത്ത ദ്വീപ്‌
എനിക്കറിയാവുന്ന അക്ഷരങ്ങള്‍ പെറുക്കി വെക്കുന്നു....എന്തെന്നറിയില്ല, എന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളത് പോലെ എന്റെ അക്ഷരങ്ങള്‍ക്കും വല്ലാത്ത ചവര്‍പ്പ് , അതാവാം ഞാന്‍ അതിനെ നെല്ലിമരം എന്ന് വിളിച്ചത്. ' ബോധത്തിന്റെ ഉള്‍ത്തടങ്ങളില്‍ നമുക്ക് സഹനത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങള്‍ക്കൊണ്ട് പ്രേമം പങ്കുവെക്കാം...' അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങ ളുമായി നിങ്ങളുടെ അക്ഷരങ്ങളെ എന്റെ നെല്ലിമരം കാത്തിരിക്കുന്നു....
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education