മക്കളുടെ അച്ഛന്‍
ഏപ്രില്‍ 9- റസാഖ് കോട്ടക്കല്‍ ഓര്‍മയായിട്ട് 1 വര്‍ഷം. ''ജീവിതത്തില്‍ എനിക്ക് മാത്രമറിയാവുന്ന ഒരു റസാഖുണ്ട്. പുറംലോകമറിയാത്ത എന്റെ സ്വകാര്യസ്വത്തായ എന്റേതുമാത്രമായ ഒരു റസാഖ്. അത് എന്നിലൂടെ മാത്രം അവസാനിക്കുന്നതാണ്. മറ്റാര്‍ക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ലാതെ ആ ഓര്‍മകള്‍...'' റസാഖിന്റെ ഭാര്യ എഴുതുന്നു 90കളില്‍ കേരളത്തില്‍ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് സജീവമായിരുന്ന കാലഘട്ടം. കലാജാഥകളും സാംസ്‌കാരിക ശാസ്ത്രപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും സജീവമായിരുന്നു മലപ്പുറത്തും. ജാഥയുടെ ഭാഗമായി റസാഖ് കോട്ടക്കലിന്റെ ഫോട്ടോപ്രദര്‍ശനവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education