ഓര്‍മകള്‍ നിറയുന്നു സ്റ്റീല്‍പാത്രങ്ങളില്‍
ഡല്‍ഹിയിലെ ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിനു സമീപത്തുകൂടെ യാത്രചെയ്യുമ്പോള്‍ പഴയ ജയ്പൂര്‍ ഹൗസിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു 'ആല്‍മരം' കാണാം. ഭാരതീയ സംസ്‌കാരത്തില്‍ ആല്‍മരത്തിന് പ്രധാനസ്ഥാനമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ ആല്‍മരം സ്റ്റീലുകൊണ്ടുള്ളതാണ്- വേണമെങ്കില്‍ 'സ്റ്റീല്‍മരം' എന്നുവിളിക്കാം. അതിന്റെ ശാഖകളില്‍ ഇലകള്‍ക്ക് പകരം പാത്രങ്ങളാണ്. ആകാശത്തേക്കു നീട്ടിയ കൈകളില്‍ നിറയെ പാത്രങ്ങളുമായി നില്‍ക്കുന്ന സ്റ്റീല്‍മരം. പൗരാണികതയും. ആധുനികതയും ഇവിടെ സമ്മേളിക്കുന്നു. ജയ്പൂര്‍ ഹൗസിലാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യന്‍ ചിത്ര-ശില്‍പകലയുടെ കേന്ദ്രമായ നാഷണല്‍ ഗാലറി
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education