മാതൃഭൂമി പുസ്തകങ്ങള്‍ 40% വിലക്കിഴിവില്‍ ..!!!

30 Aug 2013


കോഴിക്കോട്: ഓണക്കാലത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ് വായനക്കാര്‍ക്കായൊരുക്കുന്ന ഓണസമ്മാനം. മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില പുസ്തകങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി 40% വിലക്കഴിവില്‍ ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍.

പുസ്തകങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക
Tags :
Print
SocialTwist Tell-a-FriendOTHER STORIES
 1 2 3 NEXT