വള്ളത്തോള്‍ പുരസ്‌കാരം

02 Sep 2010

വള്ളത്തോള്‍ സാഹിത്യസമിതി അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത മലയാള കവിയായ വള്ളത്തോളിന്റെ പേരില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ പുരസ്‌കാരം ആണ് വള്ളത്തോള്‍ പുരസ്‌കാരം. 1,11,111 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ് ഈ പുരസ്‌കാരം.

പുരസ്‌കാരജേതാക്കള്‍


വര്‍ഷം പേര്

1991 - പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍

1992 - ശൂരനാട് കുഞ്ഞന്‍ പിള്ള

1993 - ബാലാമണിയമ്മ,വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍

1994 - പൊന്‍കുന്നം വര്‍ക്കി

1995 - എം.പി. അപ്പന്‍

1996 - തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള

1997 - അക്കിത്തം അച്യുതന്‍നമ്പൂതിരി

1998 - അക്കിത്തം അച്യുതന്‍നമ്പൂതിരി

1999 - ഡോ. കെ.എം. ജോര്‍ജ്

2000 - പി. ഭാസ്‌കരന്‍

2001 - ടി. പത്മനാഭന്‍

2002 - ഡോ. എം. ലീലാവതി

2003 - സുഗതകുമാരി

2004 - കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍

2005 - എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായര്‍

2006 - ഒ. എന്‍. വി. കുറുപ്പ്

2007 - സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്

2008 - പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രന്‍

2009 - കാവാലം നാരായണപണിക്കര്‍

2010 - വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി
Tags :
Print
SocialTwist Tell-a-Friend 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education