യുറ്റാക കാറ്റയാമ ഫിബ്രവരി 19-ന് ടോക്യോയില്‍ 105-ാം വയസ്സില്‍ അന്തരിച്ചു. ഹിരോഹിതോ ചക്രവര്‍ത്തി കഴിഞ്ഞാല്‍ അകിര കുറസോവ, തോഷിരോ മിഫൂണ്‍, ഷിന്‍സോ ആബെ തുടങ്ങിയ വിരലിലെണ്ണവാവുന്ന ജപ്പാന്‍കാരെ....
വെയ്‌റോണ്‍ രൂപകല്‍പനയുടെ അവസ്ഥയിലായിരുന്ന കാലത്ത് അതിന്റെ അണിയറശില്‍പികള്‍ക്ക് നാല് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ബുഗാട്ടി നല്‍കിയത്: വണ്ടിക്ക് 1000 എച്ച്പിയെങ്കിലും കരുത്ത് വേണം, മൂന്ന് സെക്കന്‍ഡിലും കുറഞ്ഞ....
Verna slide
Bmw
BMW BIKE
Airpod
Maruti cars
1 2 3 4 5
TopGear1