വിപണിയില്‍ ഇറക്കിയതില്‍വച്ച് ഏറ്റവും വിലയേറിയതും ആഡംബര സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതുമായ റേഞ്ച് റോവര്‍ വാഹനം ടാറ്റാ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജാഗ്വാര്‍ ലാന്‍ഡ് റോവര്‍ വിപണിയിലെത്തിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു.....
ബ്രിട്ടീഷ് വാഹന ബ്രാണ്ട് ജാഗ്വാര്‍ ലാന്‍ഡ് റോവറിന്റെ പ്രാദേശികമായി അസംബിള്‍ ചെയ്ത ഒരു വാഹനംകൂടി വിപണിയിലെത്തി. ഇന്ത്യയില്‍ അസംബിള്‍ ചെയ്ത കോംപാക്ട് സ്‌പോര്‍ട് യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനം ഇവാക്കാണ്....
Mahindra
Enfield
Suzuki
i 20 active
Cafe
1 2 3 4 5
TopGear1