അറിഞ്ഞു കഴിക്കാം ആഹാരം

By: ശ്രീലക്ഷ്മി മേനോന്‍

ക്ഷണ പ്രിയരാണ് നമ്മള്‍ മലയാളികള്‍. രുചികരമായ ആഹാരം തേടിപ്പിടിച്ചു പോയി കഴിക്കുന്നവര്‍. സമയവും കാലവും നോക്കാതെ കിട്ടിയതെന്തോ അത് അകത്താക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും. എന്നാല്‍ ചില ആഹാര പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നതിനു ചില സമയങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കില്‍ അതെത്ര പോഷകമൂല്യമുള്ളതാണെങ്കിലും ആ ഗുണങ്ങള്‍ നമുക്ക് ലഭിച്ചെന്നു വരില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ചില ആഹാരപദാര്‍ത്ഥങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം.