സൗദിയില്‍ മാര്‍ക്കെറ്റിങ് മാനേജറാകാം

സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയില്‍ സെയില്‍സ്/ മാര്‍ക്കെറ്റിങ്ങ് മാനേജറാകാന്‍ അവസരം.വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ബിരുദം.പ്രവൃത്തി പരിചയം: പത്ത് വര്‍ഷംഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ആശയ വിനിമയ പരിജ്ഞാനവും നേതൃത്വ പാടവവും അഭികാമ്യം.
ഗള്‍ഫ് പേജിലെ തൊഴിലവസര വാര്‍ത്തകള് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം വിവിധ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്നതാണ്. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തി സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തില്‍ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.


View on mathrubhumi.com

READ MORE GULF STORIES: