ജോലിവേണോ ജോലിക്കാരെ വേണോ ?എന്‍ക്വയര്‍ കേരളയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യൂ

നിങ്ങള്‍ക്ക് ജോലി ലഭിക്കാനും അതോടൊപ്പം ജോലിയ്ക്കായി ഒരു ആളെ ലഭിക്കാനും ഒരു പോലെ പ്രയാസം ആണ് രണ്ടിനും ഒരു പരിഹാരം ആണ് എന്‍ക്വയര്‍ കേരളാ ഡോട്ട് കോം.
തൊഴിലാളിയ്ക്കും തൊഴില്‍ ദാതാവിനും ഒരേ പോലെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നതാണ് വെബ്‌സൈറ്റ്. തൊഴിലന്വേഷിക്കുന്നവര്‍ക്കും തൊഴിലാളികള്‍ളെ അന്വേഷിക്കുന്നവര്‍ക്കും വെബ്‌സൈറ്റ് സഹായകമാകും.
വെബ്‌സൈറ്റിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാനും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനുമായി ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ടിവി ഫ്രിഡ്ജ് തുടങ്ങിയവ വാങ്ങാനും എന്‍ക്വയര്‍ കേരള നമ്മളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ സൗജന്യമായി പരസ്യപ്പെടുത്താനും എന്‍ക്വയര്‍ കേരള സഹായിക്കും


View on mathrubhumi.com

READ MORE GULF STORIES: