കൂട്ടക്കുരുതി...'

അമ്പലപ്പുഴ: പകര്‍ച്ചപ്പനി ബാധിത മേഖലകളിലെല്ലാം താറാവുകളെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്നത് തുടരുകയാണ്. അധികൃതരുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെല്ലാം വെറുതെയാകുന്നതില്‍ പ്രതിഷേധവും

» Read more