സമ്മാനപ്രവാഹത്തില്‍ സാരികള്‍ മുതല്‍ വൈരക്കല്‍ മോതിരം വരെ

ആലപ്പുഴ : പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ സമ്മാന പ്രവാഹമായിരുന്നു ജെ.എസ്.എസ്. നേതാവ് കെ.ആര്‍. ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക്. ഏറെപ്പേരും പ്രിയ നേതാവിനിഷ്ടപ്പെട്ട വെള്ള സാരിയുമായി

» Read more