ദീപാവലിയുടെ കഥപറഞ്ഞ് 'മലയാളി' ഗുജറാത്തികള്‍

ആലപ്പുഴ: ഉത്തരേന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ദീപാവലി വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. മലയാളം കലണ്ടറില്‍ ദീപാവലി ബുധനാഴ്ചയും. ആകെ കണ്‍ഫ്യൂഷനായല്ലോ എന്ന് പറയാന്‍ വരട്ടെ. ദീപാവലി

» Read more