പൂ കൃഷി, മൊബൈല്‍ നീന്തല്‍ക്കുളം... ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റില്‍ ചെറുപദ്ധതികള്‍ ഒട്ടേറെ

ആലപ്പുഴ: തരിശുനില നെല്‍ക്കൃഷിക്കും വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിലെ പദ്ധതികള്‍ക്കും പ്രാമുഖ്യം നല്‍കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട്

» Read more