കുട്ടനാട് പാക്കേജ്: ജനകീയ വിചാരണ നടത്തി

ആലപ്പുഴ: കുട്ടനാട് പാക്കേജ് നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ചയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് കുട്ടനാട് വികസന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജനകീയ വിചാരണ നടത്തി. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്

» Read more