'നന്മ' കുട്ടികളില്‍ സാമൂഹ്യബോധവും പരസ്‌പരബന്ധവും വളര്‍ത്തും: ജി.സുധാകരന്‍

അമ്പലപ്പുഴ: കുട്ടികളില്‍ സാമൂഹ്യബോധവും പരസ്​പരബന്ധവും വളര്‍ത്താന്‍ മാതൃഭൂമി 'നന്മ' യുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കാകുന്നുണ്ടെന്ന് ജി.സുധാകരന്‍ എം.എല്‍.എ.

» Read more