മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ടു; മോഹനനും കുടുംബത്തിനും സഹായമായി

ആലപ്പുഴ: വഴിയോരത്ത് താത്കാലിക കൂരയില്‍ രോഗങ്ങളോടും പട്ടിണിയോടും പൊരുതി ജീവിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ വാടയ്ക്കല്‍ തൈവെളിയില്‍ മോഹനന്റെ ആറംഗ കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസമേകി

» Read more