12,497 കുടുംബങ്ങളുടെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് അനിശ്ചിതത്വത്തില്‍

ആലപ്പുഴ: ജില്ലയിലെ 12,497 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഇക്കുറി പുതിയ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് കിട്ടില്ല. ഇതുവരെ ഫോട്ടോയെടുക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ അവസരം നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്ന്

» Read more