ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ഷേത്രത്തില്‍ നവരാത്രി സംഗീതോത്സവം, സംഗീതസദസ്സ് വൈകീട്ട് 6.30

മുട്ടം ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തില്‍ നവരാത്രി ഉത്സവം

മഹാദേവികാട് വലിയകുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ നവരാത്രി ഉത്സവം, സംഗീതസദസ്സ് രാത്രി 7.00

രാമപുരം ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ നവാഹയജ്ഞവും നവരാത്രി സംഗീതോത്സവവും, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, സംഗീതാരാധന രാത്രി 8.30

കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി പുതുക്കുണ്ടം പായിക്കാട്ട്‌ശേരില്‍ ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ നവാഹയജ്ഞവും നവരാത്രി ഉത്സവവും, അന്നാദാനം 1.00

മഹാദേവികാട് ത്രാച്ചേരില്‍ ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ നവരാത്രി ഉത്സവം, ഗായത്രി ഹോമം 6.00

ഹരിപ്പാട് അരയാകുളങ്ങര ദുര്‍ഗാദേവി ക്ഷേത്രത്തില്‍ നവാഹയജ്ഞവും നവരാത്രി സംഗീതോത്സവവും, മഹാമൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം 9.00, അന്നദാനം 1.00