ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മാവേലിക്കര മറ്റം വടക്ക് നരസിംഹസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ സപ്താഹയജ്ഞം പ്രഭാഷണം 8.30, 11.00, 3.30, അന്നദാനം 1.00, രുക്മിണീസ്വയംവരം 7.00, തിരുവാതിര 7.10

തട്ടാരമ്പലം ആഞ്ഞിലിപ്രാ പുതുശ്ശേരിയമ്പലത്തില്‍ സപ്താഹയജ്ഞം രുക്മിണീസ്വയംവരം 10.30, അന്നദാനം 1.00, ശനീശ്വരപൂജ 5.00, ഭജന്‍സന്ധ്യ 8.00


വഴുവാടി ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി-ഭദ്രാദേവീ ക്ഷേത്രത്തില്‍ സപ്താഹയജ്ഞം രുക്മിണീസ്വയംവരം 11.00, പ്രഭാഷണം 12.30, 7.30, അന്നദാനം 1.00, സര്‍വൈശ്വര്യപൂജ 5.30

മാവേലിക്കര കാട്ടുവള്ളില്‍ ശ്രീധര്‍മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തില്‍ സപ്താഹയജ്ഞം രുക്മിണീസ്വയംവരം 11.00, പ്രഭാഷണം 12.00, അന്നദാനം 1.00, സര്‍വൈശ്വര്യപൂജ 5.00


പ്രായിക്കര ധന്വന്തരീക്ഷേത്രത്തില്‍ സപ്താഹയജ്ഞം പ്രഭാഷണം 12.00, 7.00, അന്നദാനം 1.00

ഹരിപ്പാട് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവം, ഗവ. ഗേള്‍സ് ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ഉദ്ഘാടനം കെ.സി. വേണുഗോപാല്‍ എം.പി. 10.00

കട്ടച്ചിറ മുട്ടക്കുളം ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ നവാഹയജ്ഞം. അന്നദാനം 1.00.കാളികാപൂജ 6.00