ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചേര്‍ത്തല മരുത്തോര്‍വട്ടം ധന്വന്തരി ക്ഷേത്രം: കഥകളി ഉത്സവം. സന്താനഗോപാലം 8.00

ചേര്‍ത്തല കടക്കരപ്പള്ളി നുളയകാട് യക്ഷിയമ്മ ഭദ്രാദേവി ക്ഷേത്രം: സര്‍പ്പംതുള്ളല്‍ 9.00

ചേര്‍ത്തല അര്‍ത്തുങ്കല്‍ സെന്റ് ജോര്‍ജ് പള്ളി: വിശുദ്ധ ഗീവര്‍ഗീസ് സഹദായുടെ തിരുനാള്‍. ജപമാല, നൊവേന, സമൂഹബലി 6.00

ചേര്‍ത്തല തൈക്കല്‍ തൈശ്ശേരില്‍ ഭൂതകാലനാഗയക്ഷി ക്ഷേത്രം: കലശാഭിഷേകം 10.00, തളിച്ചുകൊട

ചേര്‍ത്തല തണ്ണീര്‍മുക്കം ഞെട്ടയില്‍ അന്നപൂര്‍ണ്ണേശ്വരി ക്ഷേത്രം: ഗുരുദേവ പ്രതിഷ്ഠാ 3.30 സഹസ്രകലശാഭിഷേകം, പ്രഭാഷണം 8.00, മഹാപ്രസാദമൂട്ട്, കഥാപ്രസംഗം 7.30

ചേര്‍ത്തല ഇലഞ്ഞാംകുളങ്ങര ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ശ്രീബലി 8.00, കാഴ്ചശ്രീബലി 5.00, വണ്‍ ബേബി ഷോ 7.30

ചേര്‍ത്തല കൊക്കോതമംഗലം കോതകാട്ട് ധര്‍മ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ആറാം ദിവസം നൃത്ത നൃത്യങ്ങള്‍ 8.00

ചേര്‍ത്തല തെക്ക് തയ്യില്‍ കളരി: ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം. ഒന്നാം ദിവസം

ചേര്‍ത്തല ചെറുവാരണം ചിറ്റൂപ്പള്ളില്‍ ധര്‍മദൈവസ്ഥാനം: ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം. മൂന്നാം ദിവസം