ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കായംകുളം പുതിയിടം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമീ ക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം വിദ്യാഗോപാല അർച്ചന 5.30 പ്രഭാഷണം വൈകിട്ട് 6.00

ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്രം: രാമായണപാരായണം 8.00, ആടിമാസ കച്ചേരി 4.30, ഔഷധക്കഞ്ഞി വിതരണം 8.00

മാവേലിക്കര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമീ ക്ഷേത്രം: രാമായണപാരായണം 7.30

മാവേലിക്കര പൊന്നാരംതോട്ടം ദേവീക്ഷേത്രം: രാമായണപാരായണം 7.00, ഔഷധക്കഞ്ഞി വിതരണം 8.00

പഴവങ്ങാടി മാർ സ്ലീവാ ഫൊറോന പള്ളി: പരിശുദ്ധ കർമല മാതാവിന്റെ ദർശനതിരുനാൾ. സമൂഹ ബലി 5.00

ഔവ്വർ ലേഡി ഓഫ് മൗണ്ട് കാർമൽ കത്തീഡ്രൽ: പരിശുദ്ധ കർമല മാതാവിന്റെ ദർശനതിരുനാൾ. ദിവ്യബലി 5.30

മുല്ലയ്ക്കൽ ശ്രീപേച്ചി അങ്കാളമ്മൻ കോവിൽ: സപ്താഹം. പ്രസാദം ഊട്ട് 1.00

പുന്നപ്ര അറവുകാട് ശ്രീദേവീ ക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. കാർത്ത്യായനിപൂജ 10.30, വിദ്യാഗോപാലരാജമന്ത്രാർച്ചന 5.30

അമ്പലപ്പുഴ കിഴക്കേനട ശ്രീവാസുദേവം: ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്ര വികസന ട്രസ്റ്റിന്റെ സപ്താഹം. വിഷ്ണുസഹസ്രനാമ ജപം 6.00

പുന്നപ്ര സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ദൈവാലയം: കർക്കടക തിരുനാൾ

അമ്പലപ്പുഴ ബി.ആർ.സി. ഹാൾ: വൈദ്യപരിശോധനാക്യാമ്പ് 10.00