• കോഴിക്കോട്ട് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് നേരെ വീണ്ടും കയ്യേറ്റം
  • കയ്യേറ്റം ചെയ്തത് അന്വേഷണ വിധേയമായി മാറ്റിനിര്‍ത്തിയ എസ്‌ഐ
  • കോഴിക്കോട് ടൗണ്‍ എസ്‌ഐയെ സസ്പപെന്‍ഡ് ചെയ്തു
News in One line
Social Media
Extras